HOME > 우리반 이야기 (Classes) > 아일랜드 더블린 한글학교 > 성인반 [Adult] > 2019년 11월 23일(9주차)

성인반 [Adult]

2019년 11월 23일(9주차)   
글쓴이 : 교사이희정   날짜 : 19-12-02 16:43  
조회 : 15   추천 : 0   비추천 : 0

1교시(12:30 ~1:50): 80분 1. 시간및 날짜

                                           2. 스포츠 이름과 동사표현을 배우고 자신의 취미에 대하여  대화하기

                                           2. 동사 및 형용사 

                                           3. ~어요/아요

2교시(2:00~3:20) 80분 1. '~는데'를 이용하여 이유를 설명할 수 있다

                                      2. '~줄래요?'를 이용하여 부탁할 수 있다

                                      3. '~는데.... ~줄래요?' 문형을 이용하여 자신의 처한 어려움을 말하고 주위에 도움을 요청했던 경험을 이야기 할 수 있다.

                                      3. ~보다 더 ~을 좋아하다를 이용하여 비교하여 말하기

                                      

출석) 바비, 우나,타티아나,치사,브라이언, 세이무스, 사토코, 챨리, 지슬린 (9명) 스티브,콜름,페르난도, (3명)


Total 118
번호 제 목 글쓴이 조회 날짜 추천 비추천
118 2019년 11월 23일(9주차) 교사이희정 16 12-02 0 0
117 2019년 11월 16일(8주차) 교사이희정 55 11-22 0 0
116 2019년 11월 9일(7주차) 교사이희정 49 11-22 0 0
115 2019년 10월 19일(6주차) 교사이희정 46 11-22 0 0
114 2019년 10월 12일(5주차) 교사이희정 171 10-17 0 0
113 2019년 10월 5일 (4주차) 교사이희정 190 10-11 0 0
112 2019년 9월 21일 3주차 교사이희정 252 09-21 0 0
111 2019년 9월 14일(2주차) 교사이희정 290 09-20 0 0
110 2019년 9월 7일(1주차) 교사이희정 281 09-20 0 0
109 2019년 5월 11일 12주차 교사이희정 254 09-20 0 0
108 2019년 5월 4일 11주차 교사이희정 265 09-20 0 0
107 2019년 4월 27일 10주차 교사이희정 262 09-20 0 0
106 2019년 4월 6일 9주차 교사이희정 255 09-20 0 0
105 2019년 3월 30일 8주차 교사이희정 657 04-02 0 0
104 2019년 3월 23일 7주차 교사이희정 593 03-28 0 0
 1  2  3  4  5  6  7  8  
and or